"Kaspomanija" je DVD-testament koju je Hrvatski institut za pokret i ples izdao 2002. godine kao homage sa namjerom da se obilježi životni opus jedne od najvećih plesnih umjetnica Hrvatske: Milane Broš (1930-). Ovaj poduhvat prvi takve vrste u Hrvatskoj i još k tome u području suvremenog plesa. DVD kroz kritičke tekstove, intervjue, slike i film prati razvoj i umjetnički put ove izuzetne ličnosti hrvatske kulture. Čini to kroz razvojni put jednog od najvitalnijih ansambala suvremenog plesa KASP – Komorni ansambl slobodnog plesa – pružajući ujedno uvid u jedno od najdinamičnijih razdoblja hrvatske plesne scene.

Milana Broš, nakon kratkog angažmana u Baletu HNK počela je samostalno raditi najprije u Pionirskom kazalištu (danas Zagrebačko kazalište mladih) da bi 1962. godine pokrenula Eksperimentalnu grupu slobodnog plesa, iz koje izrasta Komorni ansambl slobodnog plesa. Kroz tri generacije ovog ansambla prošli su mnogi koji su obilježili, a I danas bilježe razvoj domaće plesne scene. Značenje KASP-a, pored brojnih inozemnih gostovanja i nagrada dobivenih na festivalima i natjecanjima od Ljubljane, preko Palerma do Pariza, i danas je neprocjenjivo za povijest suvremenog plesa u Hrvatskoj.

Nasljeđe KASP-a ostaje nezaobilazna činjenica povijesti ne samo suvremenog plesa u Hrvatskoj, nego i avangardnih tendencija cijele polovice prošlog stoljeća. Upravo je u znak priznanja ovog razvoja Tjedan suvremenog plesa za svoje jubilarno 20. izdanje upriličio «KASP Revival» – kolaž i re-make dijelova opusa Milane Broš (prema odabiru same koreografkinje).

Objavljen je i DVD nazvan «Kaspomanija» a autorstvo za ovaj rad potpisuju Maja Djurinović i Slaven Dellale bio je instrumentalan u odlukama I realizaciji arhitekture DVD. (Maja je bila dugogodišnja članica KASP-a a danas je jedna od najaktivnijih plesnih profesionalaca u području plesnog istraživanja i pisanja o plesu u Hrvatskoj; Slaven je dugo godina bio aktivan u području izvedbenih umjetnosti, potom dugogodišnji Tehnički direktor Festivala Tjedan suvremenog plesa, a u trenutku stvaranja DVD-a započeo je uspješnu karijeru u području arhitekture; Hrvatski institut za pokret i ples, predvođen Mirnom Žagar preko deset godina prikupljao je građu na ovu temu iz raznih izvora a poglavito privatnih kolekcija umjetnika koji su surađivali sa Milanom, te neformalnim drugim izvorima ali i institucija u Europi).

Milani Broš 2007 dodijeljena je Nagrada hrvatskog glumišta za svekoliko umjetničko djelovanje te ujedno kao I priznanje za ostatak izvedbenog kolektiva.