Uz svoju redovitu djelatnost Hrvtaski institut za pokret i ples bavi se i izdavaštvom, a u njegovoj su ediciji dosad izašla slijedeća izdanja: