Projekt u Zagrebu gostuje od 02. do 07. prosinca 2013. te uključuje i javnu prezentaciju rada u Zagrebačkom plesnom centru.
Krilatica ovog projekta mogla bi glasiti: Kroz čije bismo oči trebali gledati ovaj svijet?, kako bismo prihvatili punu vrijednost usko specijaliziranog područja umjetnosti invalidnih osoba te važnost da se na umjetničkoj karti Europe, ali i unutar europskog društva prizna sva raznolikost umjetničkog stvaralaštva.

Projekt Unlimited Access okuplja europske partnere koji vjeruju u raznolikost unutar umjetničke prakse te koji su se unutar vlastitih praksi dokazali između ostalog i u radu na razvoju publike. Partneri u projektu su umjetničke organizacije i fondacije iz Portugala, Velike Britanije, Hrvatske i Grčke.
Projekt će razmotriti razne oblike zastupljenosti raznolikosti u umjetničkom stvaralaštvu u četiri europske zemlje, razvijajući dva specifična pravca aktivnosti kako bi se podržao razvoj inkluzivnosti i raznolikosti u području umjetničke djelatnosti; naročito u smislu razvoja transnacionalne mobilnosti gluhih osoba i osoba oštećena sluha kao i osoba sa posebnim potrebama; također, kako bi se razvio senzibilitet među širom publikom za djela nastala kao rezultat umjetničkog djelovanja u ovom području. Sam projekt uključuje 16 različitih akcija: 5 akcija za unapređenje administrativnih aktivnosti, 1 studijsko putovanje, 3 kreativna druženja, 3 prezentacije, 2 akcije koje će pridonijeti diseminaciji umjetničkih djela uključujuću Europski festival te 2 akcije s namjerom evaluacije projekta.

Rezultati samog projekta imaju namjeru povećati svijest među europskim kulturnim operaterima i promotorima, ali i među publikom o radovima koji nastaju kroz djelovanje osoba sa posebnim potrebama i invaliditetom; bolje razumijevanje i prihvaćanje raznolikosti te pomicanje granica umjetničkog i kulturnog djelovanja te šire i istančanije promišljanje tema vezanih uz raznolikost umjetničke prakse uključujući i one invalidnih osoba.

Nositelj projekta, kojeg sufinancira EU unutar Programa Kultura je Britanski Savjet (UK), a partneri u projektu su osim Hrvatskog instituta za pokret i ples (HR), Associação Vo’Arte, (PT) te Onassis Cultural Centre (GR).Više informacija
www.disabilityartsinternational.org
www.culturefund.eu/projects/unlimited-access


Ovaj projekt je sufinanciran od strane Europske Unije.