Migrant Bodies - Moving Borders razvija međunarodnu platformu za istraživanje usmjereno ka identificiranju, razvoju i propitkivanju novih i relevantnih načina ka inkluziji izbjeglica i migranata a kroz inicijative i akcije utemeljene u plesnoj umjetnosti i otjelovljenoj praksi. Ovaj istraživački projekt spaja umjetnike iz Italije, Austrije, Hrvatske i Francuske uz dijalog sa piscima, filmografima, videografima, organizacijama i udrugama koje rade sa izbjeglicama, obrazovnim institucijama, univerzitetima, članovima partner organizacija, raznim stručnjacima i građanima.

Inkluzivna plesna praksa odnosi se i na rad sa migrantima i izbjeglicama u zajednicama u kojima se nalaze, omogućujući učesnicima projekta da stiču nova iskustva te da obogate svoja profesionalna iskustva kroz rad sa izbjeglicama te time šire područje vlastite umjetničke prakse. Projekt poziva migrante i izbjeglice da se uključe u plesne aktivnosti, da pohađaju lokalna umjetnička događanja, te da stiču iskustva kroz suživot u zajednici i sa građanima u okviru kulturno-umjetničkog konteksta.

Pojedine akcije usmjerene su specifično prema djeci i mladima druge/treće generacije migranata kako bi se osmislile akcije poput Migrant Borders Walks (Putevi Migranata): upoznavanje lokalnih sredina iz perspektive migranata. Paraleno plesnim akcijama i Moving Borders Waks, projekt kroz audiovizualnu dokumentaciju prikuplja svjedočanstva i priče migranata. Rezultirajući dokumenti postat će dio umjetničke izložbe-instalacije koja će biti dio prezentacije ovog projekta i njegovih rezultata a koje će se prezentirati na festivalima i drugim umjetničkim događanjima, kako bi se i na ovaj način pridonijelo povećanju tolerancije za raznolikosti, te pružiti građanima EU mogućnost da otkriju, saznaju i razumiju vrijednosti i kulture izbjeglica i migranata te na taj način obogate vlastitu kulturu, identitet, i mogućnost suživota.

Projekt završava međunarodnim simpozijem i internet publikacijom kojom se prezentiraju prikupljenja saznanja i materijali, te se upućuje na nove mogućnosti rada sa izbjeglicama i migrantma. Ovakva će publikacija pomoći da se rezultati ovog projekt podijele sa kolegama i iz drugih disciplina i na drugim teritorijima te će se na taj način život i rezultati projekta produljiti i nakon njegova završetka.

Projektni partneri:

www.migrantbodies.eu

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa