HIPP logo Hrvatski institut za pokret i ples neprofitna je organizacija u kulturi osnovana sa ciljem pružanja potpore i unapređivanja uvjeta rada za dinamičniji razvoj suvremenog plesa i kazališta pokreta u Hrvatskoj. Ova "kišobran" organizacija podupire nezavisne plesne projekte samostalnih umjetnika, organizira najveći festival suvremenog plesa u regiji (Tjedan suvremenog plesa), te uz jedinstvenu videoteku i info biblioteku služi kao informacijski punkt vezan uz razvoj  plesne umjetnosti putem: foruma, projekata u području plesne edukacije (radionice), te razmjenom informacija sa sličnim
organizacijama u svijetu.

Okosnica djelatnosti usmjerena je na međunarodni festival suvremenog plesa (TJEDAN SUVREMENOG PLESA), kao mjesto okupljanja umjetnika iz svijeta, središte susreta plesnih profesionalaca, rasadište ideja i razmjene informacija. Festival je 1982. godine osnovala Mirna Žagar, umjetnička producentica i direktorica, a tijekom dvadesetak godina postojanja predstavio je više stotina međunarodno afirmiranih umjetnika iz cijelog svijeta. Među autorima koje je Festival predstavio ubrajaju se: Susan Linke, Josef Nadj, Wayne MacGregor, Trisha Brown, Thomas Hauert, Vera Mantero, Gilles Jobin…kao i skupine poput Batsheva Dance Company, Nederlands Dans Teater, Sankai Juku…uz autore hrvatske plesne scene…Iako festival čini okosnicu djelovanja Instituta, značajna je i aktivnost u području promocije, informacije, diseminacije, te edukacije podupirući tako integraciju hrvatske plesne scene u medjunarodni kontekst.

Od promotivnih akcija ističu se: Predstavljanje  250 hrvatskih umjetnika u Kopenhagenu (1992) u okviru inicijacije projekta Kopenhagen – kulturna prijestolnica Europe, kojom je prilikom tiskana i  knjiga  Modern Zagreb – prvi integralni pokušaj da se Zagreb (na engleskom jeziku) predstavi kroz razvoj urbane kulture i umjetnosti tijekom XX stoljeća serijom tekstova o povijesti  kazališta, plesa, filma, arhitekture, likovne umjetnosti, književnosti, suvremene glazbe…; Hrvatska platforma za  međunarodni koreografski forum Rencontres Chorégraphiques  Internationales de Seine Saint Denis (1990-1998), koja je  pridonijela afirmaciji autora pobjednika: Emil Matešić, Borut Šeparović; Produkcija i distribucija  informativnog Kataloga (1996) koji predstavlja plesnu djelatnost u Hrvatskoj;  Predstavljanje  nove generacije hrvatskih autora u području kazališta pokreta (Mirjana Smolić- Ilić, Teatar Exit, Nataša Lušetić, Emil Matešić, Sanda Hržić) u Veem Theatru u Amsterdamu (1997) a u okviru međunarodnog projekta MAPA (Moving Academy for Performing Arts  kojega je pokrenula Mirna Žagar u suradnji sa nizozemskim mimičarem Ide van Heiningenom); Predstavljanje (2002) nove generacije hrvatskih plesnih autora (Nikolina Bujas-Pristaš, Pravdan Devlahović, Irma Omerzo) u Pragu.

Putem djelatnosti usmjerene ka  edukaciji i međunarodnoj kulturnoj razmjeni stasalih iz Festivala i projekta MAPA (z) u regiji su prvi puta predstavljeni seminari sa ciljem pružanja alternativnih  modela stručnog usavršavanja u području nezavisnih produkcija sa naglaskom na ples i mimu (seminari u području kulturnog managementa, kazališnih tehnologija – interdisciplinarni mediji, rasvjeta, video; dramaturgija pokreta (međunarodni skupovi); plesne i mimske tehnike (pod vodstvom svjetski afirmiranih pedagoga i umjetnika).   Putem ovih akcija, te umreženjem u međunarodne inicijative, Institut je znatno pridonio afirmacija novih autorskih ličnosti koje danas uspješno djeluju i u Hrvatskoj i u inozemstvu (Ivana Muller, Andreja Božić, Jasna Vinovrški, Irma Omerzo, Edvin Liverić, Marija Ščekić, Aleksandar Acev...).
Financijska izvješća:


Financijski izvještaj: 2015.g

Očitovanje Ministarstva financija Republike Hrvatske glede zahtjeva za nadzor nad poslovanjem Udruge Hrvatski Institut za Pokret i Ples