PUTEVI PLESA je nova nacionalna platforma koju smo uspostavili u suradnji s kolegama diljem Hrvatske:
  • Zadarski plesni ansambl
  • Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat
  • Karlovac Dance Festival
  • IKS Festival
  • Šibenski plesni festival
  • Dani suvremenog plesa Varaždin
  • Plesne radionice Požega
  • Grad Rijeka, INK Pula)

Namjera je ovog nacionalnog projekta kojeg je podržalo Ministarstvo kulture RH, da potakne jaču suradnju unutar plesnih festivala i kazališnih kuća kao i plesnih promotora u želji da se poveća mobilnost i interes unutar Hrvatske za suvremene plesne predstave.

U prvoj godini pilot projekta, ostvareno je gostovanje koprodukcije HIPP-a i Liberdance iz Zagreba La Femme u Zagrebu (u okviru projekta Step Forward) u Rijeci, Karlovcu i Šibeniku, dok je Španjolska skupina Erre que Erre Danza uz potporu Veleposlanstva Kraljevine Španjolske gostovala  u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku.

Više informacija uskoro slijedi. Internet stranica u izradi.